top of page

Section Title

אתר UXUX, הצהרת נגישות

תאריך עדכון אחרון: 08/30/2022

כללי

אנחנו, באתר UXUX מכבד‫ים את כל פלחי האוכלוסיה. לכן, ניסחנו הצהרת נגישות זו זו כדי להבהיר לך בדיוק מה הצעדים שננקטו להבטיח הכלה ושמירה על כל האוכלוסיות.

הצהרת הנגישות שלנו מציעה שפה מכילה לכל משתמש.

רמת הנגישות באתר

כללי התוכן האינטרנטי לנגישות (WCAG) מגדירים דרישות למעצבים לשפר את הנגישות לאנשים עם מוגבלויות. הם מגדירים שלוש רמות תאימות: רמה A, רמה AA ורמה AAA. 

האתר שלנו עומד בברמת נגישות AA לפי תקן WCAG.

עם זאת, יתכנו חריגות ועמודים שלא עומדים בתקן זה, ובמקרה כזה, אנא הודע׊ לנו ונעשה כמיטב יכולתנו לתקן.

הדרך בה ביצענו את ההתאמות

ביצענו את ההתאמות באמצעות בדיקה באמצעות כלי פיתוח ובדיקה ידנית.

ההתאמות שביצענו באתר

לצורך עמידה בהוראות הנגישות, ביצענו מספר התאמות באתר. אלה כוללות:

בוצעו התאמות לגלישה באמצעות מקלדת, בוצעו הדרכות לצוות, הטקסטים נכתבו בשפה קריאה, נבחרו צבעים המקלים על קריאה של המשתמש, לכל התמונות יש חיווי טקסטואלי, מבנה הניווט באתר קבוע, ניתן להשתמש במקלדת ובגלגלת העכבר להגדלת והקטנת הטקסט.

 

החרגות בנגישות

ישנן מספר החרגות, שנובעות מכך שלמרות מאמצים, לא הצלחנו לסדרן. החרגות אלה הן: מספר תמונות משמשות כתמונות אווירה בלבד, ולפיכך, אין להן כל משמעות בהבנת התוכן.

 

יצירת קשר ופניות

לכל שאלה או פניה, בקשה לשיפור ודיווח על בעיית נגישות אשר חרף מאמצינו לא התגלתה יש לפנות לממונה הנגישות באתר אשר יהיה זמין עבורכם. ניתן לצור עמו:

יעקב גרינשפן, דואר אלקטרוני: yaakov@uxux.co.il, טלפון 054-4674202

bottom of page